Idrett    Du er ikke logget inn
Change to English...
Hovedmeny

Hvem er WebEntry

WebEntry eies og drives av Konkylie Data. Eneste grunnen til at tjenesten har oppstått, er at vi (og mange med oss) savner en ENKEL håndtering av påmeldinger via nettet (og at vi kanskje er litt lei av all fotballreklamen på den løsningen mange bruker i dag). Løsningen er beregnet på mindre lag og klubber, og er for mindre arrangementer og o-løp gratis å bruke. Se nedenfor for priser forøvrig.

Vi ønsker ikke å konkurrere med de store, bare å vise at det finnes flere (kanskje til og med geniale) måter å håndtere disse tjenestene på.

Enkel påmelding

I påmeldingsløsningen tar systemet vare på alle som meldes på fra enhver klubb. Du som påmelder trenger ikke å skrive inn hvert medlem mer enn EN gang. Deretter husker systemet brikkenr (for orientering) og alle andre data. Det eneste du trenger å angi ved påmelding, er klasse, samt at du deretter må krysse av for at vedkommende skal meldes på. Til slutt trykker du på "Meld på merkede"-knappen og så er jobben gjort. Med andre ord, du kan melde på 50 eller fler i ett enkelt klikk!

I løsningen vår har du mulighet til å melde av og på så mange ganger du ønsker. Klikk på Endre-knappen for å utføre endringer i din påmelding (kun tilgjengelig før ordinær påmeldingsfrist), eller du kan slette din påmelding (samme frist som for endringer) hvis du ser at du likevel ikke kan delta.

Nederst på påmeldingssiden vises en oversikt over alle påmeldte fra din klubb. I overkant av denne listen finnes en knapp for utskrift (dump) av alle påmeldte. Dumpen inneholder alle nødvendige data, inkludert pris. Dette gir en grei kostnadsoversikt.

Innlogging

Innlogging med brukernavn og passord er frivillig. Med andre ord, hvem som helst kan melde på (slik det er vanlig i andre webbaserte påmeldingløsninger), men du kan også velge å låse påmeldingene du gjør, slik at ikke andre kan endre på dem.

For å kunne opprette et arrangement, må du være logget inn.

Personvern

Alle som er registrert i databasen står fritt til å beskytte seg mot at andre kan melde dem på via løsningen. Dette krever to ting; at man er registrert med epost-adresse og at en selv husker på å melde seg på arrangementer som er aktuelle. Det er jo ingen andre som kan gjøre det for dem.

Ansvar

WebEntry har utviklet programvare som yter påmeldings- og resultatservice til idrettsarrangement. WebEntry står ikke ansvarlig for data som blir tapt på grunn av tekniske feil eller hendelser hos nettleverandøren eller serverfeil, ei heller tap av data som skyldes skjødesløshet blant brukerne (f.eks. at man ikke låser sitt arrangement for uvedkommende).

Påmeldingsløsningen ligger hos en tredjeparts nettleverandør. Det tas backup av data hvert døgn.

Enkel administrasjon

Føl deg velkommen til å opprette et prøvearrangement. Det er forklarende tekst hele veien, og skulle du stå fast, kan du sende en epost til oss eller ringe. Kontaktinformasjon finner du også bak linken i menyen til venstre.

For hvert arrangement gis du link direkte til Påmelding, Startliste og Resultater. Kopier disse og legg inn på websidene til klubben din.

WebEntry har også utviklet et kommunikasjonsprogram, Expo, mot Emits tidtakersystem, Etiming. Denne applikasjonen er gratis og enkel å bruke. Det eneste som kreves, er at den legges i samme mappe som Etiming-databasen.

Priser

WebEntry er foreløpig gratis å bruke - for alle!
Det eneste vi som eier og drifter WebEntry forlanger, er at siden du benytter tjenesten vår gratis, så får vi (seks personer) starte gratis i ditt arrangement.
Brikkenr for de aktuelle personene er:

  • 471410
  • 83169
  • 483017
  • 413101
  • 136566
  • 136565
Disse brikkene vil opptre som betalt når påmeldingene importeres til Etime via Expo.

Ha det gøy!

26/5-2009
Beskytt påmeldingen din
Vi opplever dessverre fra tid til annen at påmeldinger forsvinner. Hvis du logger deg inn når du melder deg på, beskytter du påmeldingen din, slik at ingen andre kan endre eller slette den.

Les mer...

21/5-2009
Velkommen til NYE WebEntry!
Vi er stolte av å presentere WebEntry fra nytt ståsted og med forbedrede funksjoner, håper vi du vil trives minst like bra eller kanskje bedre enn før.

Les mer...

21/5-2009
Nye linker til ditt arrangement
Webentry har fått kortere linker, som forhåpentlig vis vil gjøre det enklere for deg å lage linker til løpet.

Les mer...

15/1-2009
O-cad kommer på NORSK
O-cad AG bekrefter at O-cad versjon 10, som lanseres i løpet av våren, nå også kommer på norsk.

Les mer...

10/10-2008
Expo med startnr-oppdatering for etteranmeldinger
Expo er nå videreutviklet for enda enklere betjening av påmeldinger.

Les mer...

1/7-2007
Angi krets for klubben din
For norske klubber gjelder at klubben selv kan angi kretstilhørighet.

Les mer...

27/9-2006
Kalenderfunksjon
Nå skal det bli enda enklere å finne fram.

Les mer...

9/5-2006
Alternativ påmelding
Har du hatt problemer med påmelding, så skal nå dette være en saga blått.

Les mer...